top of page
SB-Pub-Photo_edited.jpg
SHELDON BRIGMAN, grundare och VD

sheldon.brigman@launchreleasing.net

Launch Releasing leds av veteran Sheldon Brigman från underhållning och distribution.

Sheldons karriär inom underhållning sträcker sig över 20 år. Under den tiden har han engagerat sig i alla aspekter av underhållning inklusive utveckling, produktion och distribution på både inhemska och utländska marknader.

 

Brigmans stora erfarenhet av IP-förvärv, varumärkeshantering, detaljhandel / konsumentmarknadsföring, distributionskedja, fysisk och digital distribution har gjort det möjligt för honom att utveckla omfattande expertis inom alla aspekter av att skaffa, hantera och släppa underhållningsinnehåll.

bottom of page