top of page

INTEGRITETSPOLICY

Ikraftträdande: 1 augusti 2020

1. Introduktion och översikt.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Launch Releasing LLC ("Launch Releasing", "vi", "vår" eller "oss") samlar in, använder och delar information om dig och gäller din användning av alla onlinetjänstplatser som publicerar en länk till denna sekretesspolicy, inklusive vår webbplats www.launchreleasing.net , och alla funktioner, innehåll och andra tjänster som vi äger, kontrollerar och gör tillgängliga via en sådan onlinetjänstplats (gemensamt "tjänsten"). Denna sekretesspolicy gäller inte vår insamling av information utanför tjänsten (om inte annat anges nedan eller vid tidpunkten för insamlingen).

Genom att använda tjänsten godkänner du våra användarvillkor och vår insamlings-, användnings- och avslöjandepraxis och andra aktiviteter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner och samtycker, avbryt användningen av tjänsten.

 

2. Informationsinsamling.

 

A. Information du ger.

Vi och våra tjänsteleverantörer (definierade nedan) kan samla in information du tillhandahåller direkt via tjänsten. Vi samlar till exempel information när du registrerar ett konto, gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, får åtkomst till vårt innehåll eller på annat sätt kommunicerar eller gör transaktioner med oss ​​via tjänsten.

Informationen vi samlar in kan innehålla personlig information. "Personlig information" är information som identifierar dig personligen (antingen ensam eller i kombination), såsom ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress och betalkortinformation. Du kan välja att frivilligt skicka in viss annan information till oss via tjänsten, inklusive personlig information, men du är ensam ansvarig för din egen personliga information i fall där vi inte har begärt att du skickar sådan information till oss.

Vissa områden i tjänsten är utformade för att hjälpa dig att dela information med världen. Om du offentliggör information via vår tjänst kommer andra användare att ha tillgång till den och den kommer inte att behandlas som personlig information enligt denna sekretesspolicy. Tänk noga innan du offentliggör information. Du är ensam ansvarig för information du offentliggör. Mindreåriga i Kalifornien har ytterligare rättigheter enligt "Dina privata rättigheter i Kalifornien" nedan.

Personlig information när "avidentifierad" inte omfattas av denna sekretesspolicy och vi och våra tjänsteleverantörer kan behandla den som icke-personlig information och använda den utan skyldighet gentemot dig förutom vad som är förbjudet enligt tillämplig lag.

 

B. Information samlas in automatiskt.

 

Vi och våra tjänsteleverantörer kan automatiskt samla in viss information om dig när du öppnar eller använder tjänsten ("Användningsinformation"). Användningsinformation kan inkludera IP-adress, enhetsidentifierare, webbläsartyp, operativsystem, data angående nätverksansluten hårdvara och information om din användning av tjänsten. I den mån vi kombinerar användningsinformation med din personliga information kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information enligt denna sekretesspolicy.

 

Metoderna som kan användas på tjänsten för att samla in användningsinformation inkluderar:

Logginformation: Logginformation är information om din användning av tjänsten, såsom IP-adress, webbläsartyp, internetleverantör, hänvisnings- / utgångssidor, operativsystem, datum- / tidsstämplar och relaterade data, som lagras i loggfiler.

 

Information som samlas in av spårningsteknologier: Cookies, webbfyrar (även känd som "spårningspixlar"), inbäddade skript, platsidentifierande tekniker, enhetsfingeravtryck och andra spårningsteknologier som nu utvecklats ("Tracking Technologies") kan användas för att samla in information om dina interaktioner med tjänsten eller e-postmeddelanden, inklusive information om din surfning och aktivitetsbeteende.

Cookies: En cookie är en liten textfil som lagras på en användares enhet, vilket kan vara en session-ID-cookie eller spårningskaka. Sessionscookies gör det lättare för dig att navigera i tjänsten och upphöra att gälla när du stänger din webbläsare. Spårningscookies hjälper dig att förstå hur du använder tjänsten och förblir längre. Tjänsten kan associera vissa eller alla dessa typer av kakor till dina enheter. Cookies kan finnas kvar på din enhet under längre perioder.

Webbsignaler ("Tracking Pixels"): Webbsignaler är små grafiska bilder, även kända som "internet-taggar" eller "tydliga gif", inbäddade i webbsidor och e-postmeddelanden. Webbsignaler kan användas för att räkna antalet besökare till tjänsten, för att övervaka hur användare navigerar i tjänsten och för att räkna innehållsvyer.

Inbäddade skript: Ett inbäddat skript är programmeringskod som är utformad för att samla information om dina interaktioner med tjänsten. Den laddas ner till din enhet tillfälligt från vår webbserver eller en tredje part som vi arbetar med, är bara aktiv medan du är ansluten till tjänsten och raderas eller inaktiveras därefter.

Platsidentifierande tekniker: Platsmedvetna tekniker hittar dig (ibland exakt) för ändamål som att verifiera din plats och leverera eller begränsa relevant innehåll baserat på din plats.

Enhetens fingeravtryck: Enhetsfingeravtryck är processen att analysera och kombinera uppsättningar informationselement från enhetens webbläsare, till exempel JavaScript-objekt och installerade teckensnitt, för att skapa ett "fingeravtryck" på din enhet och identifiera din enhet unikt.

Viss information om din användning av tjänsten och vissa tjänster från tredje part (definierad nedan) kan samlas in med hjälp av spårningsteknologier över tid och tjänster och används av oss och tredje parter för ändamål som att associera olika enheter du använder och leverera relevanta annonser och / eller annat innehåll till dig på tjänsten och vissa tjänster från tredje part.

 

För mer information om spårningsteknologier och dina val angående dem, se "Tredjeparts tjänster, funktioner och enheter" och "Dina val" nedan.

 

C. Information från andra källor.

 

Vi kan få information om dig från andra källor, inklusive tjänsteleverantörer och tjänster från tredje part, och kombinera sådan information med information som vi har samlat in om dig. I den utsträckning vi kombinerar sådan information från tredje part med personlig information som vi har samlat in om dig på tjänsten kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information enligt denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för riktigheten i information som tillhandahålls av tredje part eller tredjeparts policyer eller praxis.

 

3. Användning av information.

 

Vi kan använda information om dig, inklusive din personliga information, för alla ändamål som överensstämmer med våra uttalanden enligt denna sekretesspolicy eller som tillåts enligt tillämplig lag, inklusive för att:

Hantera vår tjänst, inklusive din registrering och ditt konto;

Behandla och underlätta dina transaktioner;

Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och tillhandahålla kundtjänst;

Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, information om ändringar av vår policy och support- och administrativa meddelanden;

Förhindra och ta itu med bedrägerier, brott mot policyer eller villkor och hot eller skada;

Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter;

Genomföra forskning, inklusive fokusgrupper och undersökningar;

Förbättra tjänsten eller andra lanseringsrelaterade webbplatser, applikationer, marknadsföringsinsatser, produkter och tjänster;

Skicka annonser och kommunicera med dig om våra produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer, belöningar och evenemang som vi tror att du kan vara intresserad av (för information om hur du hanterar dessa kommunikations- och marknadsföringsinsatser, se "Dina val" nedan ); och

Uppfyll alla andra syften som avslöjas när du tillhandahåller personlig information.

 

4. Utbyte av information.

 

Våra agenter, leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer (gemensamt "tjänsteleverantörer") kan få eller få tillgång till din information, inklusive personlig information och användningsinformation, i samband med deras arbete för våra räkning. Dessa tjänsteleverantörer är förbjudna att använda din personliga information för något annat syfte än att tillhandahålla denna hjälp, även om vi kan tillåta dem att använda samlad information som inte identifierar dig eller avidentifierad data för andra ändamål.

 

Vi kan också dela information om dig med tredje part för alla ändamål som överensstämmer med våra uttalanden enligt denna sekretesspolicy eller som tillåts enligt tillämplig lag, inklusive följande:

 

Att följa lagen eller annan rättslig process, och där så krävs, som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav;

 

För att skydda oss, Tjänstens eller någon tredje parts rättigheter, egendom, liv, hälsa, säkerhet och säkerhet;

I samband med eller under förhandlingar om föreslagen eller faktisk fusion, köp, försäljning eller någon annan typ av förvärv eller rörelseförvärv av hela eller delar av våra tillgångar, eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag;

Med våra dotterbolag för interna affärsändamål;

Med våra dotterbolag, affärspartners och andra tredje parter för sina egna affärsändamål, inklusive direktmarknadsföringsändamål (Kaliforniens invånare har vissa rättigheter som anges i "Dina Kaliforniens integritetsrättigheter" nedan);

För ändamål som avslöjas när du tillhandahåller personlig information; och

Med ditt samtycke eller på din vägledning.

Utan att begränsa ovanstående kan vi, efter eget gottfinnande, dela aggregerad information som inte identifierar dig eller avidentifierad information om dig med tredje part eller dotterbolag för något syfte.

5. Tävlingar, tävlingar, kampanjer.

 

Vi kan erbjuda tävlingar, tävlingar, undersökningar och andra kampanjer (var och en, en "kampanj") som sponsras eller erbjuds av tredje part som kan kräva att personuppgifter skickas. Om du frivilligt väljer att delta i en kampanj kan din personliga information lämnas ut till tredje part för administrativa ändamål och som krävs enligt lag (t.ex. på en vinnarlista). Genom att gå med godkänner du de officiella reglerna som styr den kampanjen och kan, utom när det är förbjudet enligt tillämplig lag, tillåta sponsorn och / eller andra parter att använda ditt namn, din röst och / eller likhet i reklam- eller marknadsföringsmaterial.

6. Tredjeparts tjänster, funktioner och enheter.

Vår tjänst innehåller innehåll från och hyperlänkar till webbplatser, platser, plattformar och tjänster som drivs och ägs av tredje part (“Tredjeparts tjänster”). Dessutom innehåller vår tjänst funktioner som låter dig interagera med, ansluta till eller komma åt vår tjänst via vissa tredjepartstjänster och tredjepartsenheter (“tredjepartsfunktioner”). Till exempel interagerar du med en tredje parts tjänst när du "gillar" eller "delar" innehåll via sociala medier via vår tjänst. Kom ihåg att tredje parter kan använda Tracking Technologies för att självständigt samla in information om dig och kan begära personlig information från dig. Om du använder en tredjepartsfunktion kan både vi och den tillämpliga tredje parten ha tillgång till och använda information som är kopplad till din användning av tredjepartsfunktionen.

Vår tjänst innehåller också spårningsteknologier som drivs av tredje part. Analystjänster, till exempel Google Analytics, kan till exempel använda spårningsteknologier på vår tjänst för att hjälpa oss att analysera din användning av tjänsten, sammanställa statistikrapporter om tjänstens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till tjänsteaktivitet och internetanvändning. På samma sätt kan annonsvisningstjänster, annonsörer och andra tredje parter använda spårningsteknologier på vår tjänst och tjänster från tredje part för att spåra dina aktiviteter över tid och tjänster och skräddarsy annonser för dig baserat på dina aktiviteter, vilket kan inkludera att skicka en annons till dig på en tredje parts tjänst eller en tredje parts enhet efter att du har lämnat tjänsten (“Intressebaserad reklam”).

Den information som samlas in och lagras av tredje part, vare sig genom vår tjänst, en tredje parts tjänst eller en tredje parts enhet, förblir föremål för deras egna policyer och metoder, inklusive vilken information de delar med oss, dina val på deras tjänster och enheter, och om de lagrar information i USA eller någon annanstans. Vi ansvarar inte för och lämnar inga uttalanden angående tredje parts policyer och metoder och uppmuntrar dig att bekanta dig med och konsultera deras integritetspolicy och användarvillkor. I den utsträckning vi kombinerar information som vi får från tredje part med personlig information som vi samlar in direkt från dig på tjänsten, kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personlig information enligt denna sekretesspolicy.

För mer information om spårningstekniker och dina val angående dem, se "Information som samlas in automatiskt" ovan och "Dina val" nedan.

7. Dina val.

 

A. Få tillgång till din information.

 

Du kan komma åt, uppdatera eller ta bort viss kontoinformation som du frivilligt har skickat till oss genom tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till oss här . Vi kan kräva ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet. Observera att vi kommer att behålla och använda din information vid behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

 

B. Spårningstekniker i allmänhet.

 

Vanliga cookies kan i allmänhet inaktiveras eller tas bort av verktyg som finns som en del av de flesta kommersiella webbläsare, och i vissa fall blockeras i framtiden genom att välja vissa inställningar. Webbläsare erbjuder olika funktioner och alternativ så du kan behöva ställa in dem separat. Tänk på att om du inaktiverar eller tar bort kakor kan det hända att vissa delar av tjänsten inte fungerar och att när du återbesöker tjänsten är din möjlighet att begränsa webbläsarbaserade spårningsteknologier föremål för dina webbläsarinställningar och begränsningar.

Dina webbläsarinställningar kan tillåta dig att automatiskt överföra en "Spåra inte" -signal till onlinetjänster du besöker. Observera dock att det inte finns någon branschöverenskommelse om vad webbplats- och appoperatörer ska göra med avseende på dessa signaler. Följaktligen övervakar vi inte eller vidtar åtgärder med avseende på "Spåra inte" -signaler eller andra mekanismer. För mer information om ”Spåra inte”, besök http://www.allaboutdnt.com .

 

C. Tekniker för spårning av analys och reklam.

 

Du kan utöva val angående användningen av kakor från Google Analytics genom att gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller ladda ner Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Du kan välja om du vill ta emot intressebaserad reklam genom att skicka in undantag. Vissa av annonsörerna och tjänsteleverantörerna som utför reklamrelaterade tjänster för oss och våra partners kan delta i Digital Advertising Alliance ("DAA") Självregleringsprogram för beteendeannonsering online. För att lära dig mer om hur du kan utöva vissa val när det gäller intressebaserad annonsering, besök http://www.aboutads.info/choices . Vissa av dessa företag kan också vara medlemmar i Network Advertising Initiative (“NAI”). För att lära dig mer om NAI och hur du väljer bort alternativ för deras

medlemmar, se http://www.networkadvertising.org/choices/ . Tänk på att även om du kan välja bort vissa typer av intressebaserat

 

Annonsering, du kan fortsätta att ta emot andra typer av annonser. Att välja bort betyder bara att de utvalda medlemmarna inte längre ska leverera viss intressebaserad reklam till dig men betyder inte att du inte längre kommer att få något riktat innehåll och / eller annonser (t.ex. från andra annonsnätverk). LAUNCH RELEASING är inte ansvarig för effektiviteten i, eller efterlevnaden av, tredjeparts alternativ eller program för att välja bort eller riktigheten i deras uttalanden om deras program.

 

D. Kommunikation.

 

Du kan när som helst välja bort att ta emot vissa e-postmeddelanden från oss genom att följa instruktionerna i e-postmeddelanden för att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss här med ordet UNSUBSCRIBE i ämnesfältet av e-postmeddelandet. Observera att du väljer bort är begränsad till den e-postadress som används och kommer inte att påverka efterföljande prenumerationer eller icke-kampanjkommunikation, såsom de om ditt konto, transaktioner, service eller LAUNCH RELASINGs pågående affärsrelationer.

 

8. Dina Kaliforniens integritetsrättigheter.

 

Kaliforniens "Shine the Light" -lagen tillåter kunder i Kalifornien att begära vissa detaljer om hur vissa typer av deras information delas med tredje part och i vissa fall dotterbolag för tredje parts och dotterbolagens egna direktmarknadsföringssyften. Enligt lagen bör ett företag antingen ge Kalifornien kunder viss information på begäran eller tillåta kaliforniska kunder att välja eller välja bort denna typ av delning.

LAUNCH RELEASING kan dela personlig information enligt definitionen i Kaliforniens "Shine the Light" -lag med tredje part och / eller dotterbolag för sådana tredje parts och dotterbolags egna direktmarknadsföringsändamål. Om du är bosatt i Kalifornien och vill få information om hur vi följer denna lag, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss här eller skicka ett brev till 12237 Hesby Street, Valley Village, CA 91607. Förfrågningarna måste innehålla "Kaliforniens begäran om sekretessrätt" i den första raden i beskrivningen och inkludera ditt namn, gatuadress, stad, stat och postnummer. Observera att LAUNCH RELEASING inte krävs för att svara på förfrågningar som görs på annat sätt än via den angivna e-postadressen eller e-postadressen.

Alla invånare i Kalifornien under 18 år (18) som har registrerat sig för att använda tjänsten och hur har lagt ut innehåll eller information på tjänsten kan begära att sådan information tas bort från tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till oss här . Förfrågningar måste ange att användaren personligen postat sådant innehåll eller information och detaljer där innehållet eller informationen publiceras. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar i god tro för att ta bort tjänsten från framtida offentliga syn.

9. Barn.

 

Tjänsten är avsedd för en allmän publik och riktar sig inte till barn under tretton (13) år. LÖSNING RELEASING samlar inte medvetet personlig information enligt definitionen i US Children's Privacy Protection Act (“COPPA”) på ett sätt som inte är tillåtet enligt COPPA. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att LAUNCH RELEASING har samlat in sådan information på ett sätt som inte tillåts av COPPA, skicka ett e-postmeddelande till oss här eller skicka ett brev till 12237 Hesby Street, Valley Village, CA 91607, så tar vi bort sådant uppgifter i den utsträckning som krävs av COPPA.

10. Datasäkerhet.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information om dig från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Ändå är överföringen via internet inte helt säker och vi kan inte garantera säkerheten för din information som samlas in via vår tjänst.

11. Internationell överföring.

Vi är baserade i USA och informationen som vi och våra tjänsteleverantörer samlar in regleras av amerikansk lag. Om du besöker tjänsten utanför USA, var vänlig medveten om att information som samlas in genom tjänsten kan överföras till, bearbetas, lagras och användas i USA: s dataskyddslagar i USA kan skilja sig från informationen i ditt hemland. . Din användning av tjänsten eller tillhandahållande av information utgör därför ditt samtycke till överföring till och från, behandling, användning, delning och lagring av din information, inklusive personlig information, i USA enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

12. Ändringar av denna integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera och utfärda denna integritetspolicy. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering av den reviderade sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av vår tjänst indikerar ditt samtycke till den sekretesspolicy som sedan publicerats. Om ändringarna är väsentliga kan vi meddela dig din e-postadress ytterligare.

13. Kontakta oss.

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, vänligen mejla oss här eller skicka ett brev till 12237 Hesby Street, Valley Village, CA 91607.

bottom of page